Archives by Month:

Archives by Year:

การประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5  แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11

การประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11

วันที่ 5 กันยายน 2561 มีการประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงก […]
ราชภัฏโคราช เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

ราชภัฏโคราช เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

วันที่ 5 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโค […]
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลกร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ร่วมอ่านบทความแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายวิชาการในหัวข้อ “ขัดคนละเหลี่ยม เจียรคนละมุม สู่ครูมืออาชีพ”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลกร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมอ่านบทความแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายวิชาการในหัวข้อ “ขัดคนละเหลี่ยม เจียรคนละมุม สู่ครูมืออาชีพ”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลกร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครร […]