Category Archive: ข่าวกิจกรรม, ข่าวทั่วไป, ข่าวสารงานคณะสงฆ์

ติวธรรมศึกษาตรี โท เอก ณ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 28/11/2561

ติวธรรมศึกษาตรี โท เอก ณ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 28/11/2561

พระอาจารย์สายันต์ วัดป่าสันติสุขและพระอาจารย์มหาบุญศรี […]
นายเอกพล  สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 รับเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น เนื่องในพิธีไหว้ครูฯ

นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 รับเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น เนื่องในพิธีไหว้ครูฯ

เนื่องด้วยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษ […]
กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาส […]
คณะสงฆ์พร้อมด้วยลูกสามเณรและญาติโยมที่มาช่วยกันผสมปูนเทลาดบริเวณหน้าศาลาการเปรียญ เพื่อความสะดวกสบายเวลาฝนตก

คณะสงฆ์พร้อมด้วยลูกสามเณรและญาติโยมที่มาช่วยกันผสมปูนเทลาดบริเวณหน้าศาลาการเปรียญ เพื่อความสะดวกสบายเวลาฝนตก

คณะสงฆ์วัดบ้านตลุกพลวง โดยการนำของพระเดชพระคุณท่านพระมห […]
คณะเเม่ขาวที่มารักษาศีลอุโบสถ ในช่วงเข้าพรรษา ฝึกสวดทำนองสรภัญญะ

คณะเเม่ขาวที่มารักษาศีลอุโบสถ ในช่วงเข้าพรรษา ฝึกสวดทำนองสรภัญญะ

คณะเเม่ขาวที่มารักษาศีลอุโบสถ ในช่วงเข้าพรรษา ฝึกซ้อมสว […]