Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาส […]
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านตลุกพลวง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านตลุกพลวง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ทางวัดบ้านตลุกพลวง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวั […]