Category Archive: ข่าวกิจกรรม, ข่าวทั่วไป, ข่าวสารงานคณะสงฆ์

ติวธรรมศึกษาตรี โท เอก ณ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 28/11/2561

ติวธรรมศึกษาตรี โท เอก ณ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 28/11/2561

พระอาจารย์สายันต์ วัดป่าสันติสุขและพระอาจารย์มหาบุญศรี […]
การประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5  แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11

การประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11

วันที่ 5 กันยายน 2561 มีการประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงก […]
คณะสงฆ์พร้อมด้วยญาติโยมชาวบ้านตลุกพลวงมาร่วมส่งสรีระสังขารหลวงพ่อประมวล อัตถเปโม (หลวงพ่อทราย) ที่วัดบ้านศาลาหนองขอน อำเภอเเก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา วันที่  13 สิงหาคม 2561

คณะสงฆ์พร้อมด้วยญาติโยมชาวบ้านตลุกพลวงมาร่วมส่งสรีระสังขารหลวงพ่อประมวล อัตถเปโม (หลวงพ่อทราย) ที่วัดบ้านศาลาหนองขอน อำเภอเเก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 สิงหาคม 2561

คณะสงฆ์พร้อมด้วยญาติโยมชาวบ้านตลุกพลวงมาร่วมงานส่งสรีระ […]