Category Archive: Uncategorized, ข่าวทั่วไป

ราชภัฏโคราช เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

ราชภัฏโคราช เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

วันที่ 5 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโค […]